Elokované pracoviská

   •  

    Tanečný a výtvarný odbor

    ZŠ Prokofievova

    ZŠ Vazovova

    ZŠ Ostredkova

    ZŠ Nevädzova

    ZŠ Drieňova

    ZŠ A.Dubčeka, Majerníkova

    Tanečný odbor

    ZŠ Tilgnerova 

    ZŠ Pankúchova 

    ZŠ Černyševského

    MŠ Nevädzova

    Výtvarný odbor

    ZŠ Mudroňova

    ZŠ Za kasárňou

    MŠ Exnárova

    Hudobný odbor - zobcová flauta

    ZŠ Prokofievova