Právne informácie

  • Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Súkromná základná umelecká škola na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Súkromná základná umelecká škola
   • Telefón
   • +421 907 383 370
   • Adresa školy
   • Prokofievova 5
    851 01 Bratislava
    Slovakia