Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Pri vypĺňaní prihlášky používajte diakritiku!!!

  Prihláška bude akceptovaná iba ak bude kompletne vyplnená!

  Nezabudnite zvoliť konkrétne pracovisko a odbor.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: